MWIKA is een initiatief van een groep ervaren ICT’ers die in 2018 zijn begonnen met een ICT hulpprogramma ten behoeve van de gezondheidszorg in Noord Tanzania. Ieder met een eigen specialisme hebben zij dit vorm gegeven door zich in te zetten als vrijwilliger en te helpen de ICT faciliteiten in een van de grootste ziekenhuizen in Tanzania stap voor stap te verbeteren

Waar we in 2018 op het gebied van ICT een vrijwel leeg ziekenhuis aantroffen met ca. 15 jonge ICT’ers in een team dat jaarlijks van samenstelling wisselde, daar zien we ruim twee jaar later een omgeving met een volwaardig ICT systeem dat voor 90% wordt beheerd door een 12-tal ICT medewerkers die nu in vaste dienst zijn.

Er is dus al veel bereikt, er valt nog veel meer te doen. Toch kijken we vol tevredenheid terug op de reeds bereikte resultaten.