Planning 2021

Hoewel we voorlopig niet niet uit de Corona crisis lijken te zijn worden er toch al weer voorzichtig plannen gemaakt om nog dit jaar naar Tanzania te gaan. We hebben er niet alleen veel zin in, het wordt bovenal hoog tijd.

Voorlopig staat de week van 16 tot 23 oktober in de agenda gereserveerd en bekijken we hoe de situatie rond Covid zich de komende maanden ontwikkelt.

We gaan ons richten op de twee hoofddoelen die in principe al in 2020 behandeld hadden moeten zijn. Om te beginnen een tweede ICT ruimte bouwen om data en capaciteit te kunnen verdelen over twee locaties en zo de risico’s te spreiden bij calamiteiten. En als tweede een forse uitbreiding van de data-opslagcapaciteit die dan tegelijk wordt verdeeld over twee locaties.

Tegelijk moet er ruimte overblijven voor overdracht van kennis en we gaan kijken hoever men is met de bouw van het nieuwe cardio-vasculair centrum dat gebouwd gaat worden op initiatief van onze vrienden in Twente en Minnesota. Het team uit Twente zal er in diezelfde week overigens ook zijn.