Doelstellingen

Het geven van hulp op het gebied van automatisering aan gezondheidsklinieken en ziekenhuizen in Noord Tanzania in het algemeen en het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in het bijzonder;

Het geven van adviezen aan en het opleiden van lokale ICT’ers, werkzaam binnen het KCMC en het begeleiden van ICT projecten;

Het creëren van een stabiele ICT omgeving binnen het KCMC , zodat deze op termijn (2023–2025) kan dienen als basis en steunpunt voor andere medische hulpposten in de wijde regio. Daarbij moet het kennisniveau van de ICT medewerkers van KCMC voldoende zijn om 80-90% van de werkzaamheden zelfstandig uit te voeren;

Het Inzetten van middelen die door derden ter beschikking worden gesteld en die bijdragen aan het bereiken van bovengestelde doelen;

Er voor zorgen dat KCMC binnen een periode van 5 jaar (2025) vanuit eigen middelen kan voorzien in de ICT behoefte en de gerealiseerde basis kan gehouden en uitbouwen naar behoefte.