Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.