Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Mwika

Stichting Mwika is opgericht in November 2020, maar de leden zetten zich al sinds 2017 in voor het creëren van een goede ICT omgeving binnen het Kilimanjaro Christian Medical Centre  (KCMC) in Noord Tanzania.

Visie

Onze visie is dat met behulp van goede ICT voorzieningen het niveau van de gezondheidszorg in Afrika in het algemeen en binnen het Kilimanjaro Christian Medical Centre in het bijzonder enorm verhoogd kan worden, zowel direct als indirect.

Missie

Onze missie is om in de jaren tot 2023 een goed, stabiel ICT platform neer te zetten dat door lokale ICT medewerkers kan worden onderhouden en uitgebouwd en waar in latere jaren medische instellingen in de regio op kunnen aansluiten en meeprofiteren

Realisatie

Mwika wil dit realiseren door jaarlijks minimaal éénmaal een team van ICT specialisten uit te zenden voor een periode van 10 dagen die niet alleen zorgt voor en bijdraagt aan de uitvoering van projecten, maar die bovenal kennis overdraagt aan de lokale ICT’ers binnen KCMC. De overige tijd van het jaar ondersteunen we op afstand met raad en daad.

Ons beleid is er primair niet op gericht om goederen te geven – dat is eenmalig in 2018 wel gedaan – maar om mensen te leren een grote ICT omgeving te beheren en optimaal in te zetten voor gezondheidszorg.

Onze stichtingsleden doen dit belangeloos, alleen grote uitgaven als vliegtickets worden (deels) vergoed.